Eldningsförbud

Råder eldningsförbud där jag är? Att elda i naturen är inte alltid tillåtet!

Under vissa tider på året kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Ibland omfattar förbudet även användning av egna grillar.

 

Skogsbränder sprider sig snabbt och följderna kan bli katastrofala. Särskilt för öar, hällar och annan känslig natur liksom för djurliv och häckande fåglar. Det är du som eldar som har ansvar för att elden inte sprider sig och orsakar skogsbränder. Släck alltid ordentligt efter dig! Slarvigt släckta eldar kan ta fart på nytt och skada naturen och djuren.

 

I Åsnenområdet råder ALLTID eldningsförbud under tiden 1 april – 30 september.