Allemansvett vid Åsnen

Besök i naturen handlar om respekt. Mot djur och natur förstås, men även mot andra besökare och markägare.

Tältning

Åsnenområdets natur är mycket känslig och det är rekommenderat att hålla sig till de camping- och naturcampingplatser eller de lägerplatser som finns i anslutning till cykel- och kanotleder. Övernattning vid lägerplatserna kostar 40 kr per natt som samlas in av tillsynsman eller läggs i en liten låda. Alternativt kan man köpa campingcheckar (t ex hos Blidingsholm eller Getnö Gård Lake Åsnen Resort) som man betalar övernattningen med. Då har du tillgång till torrdass, eldstad och ved. 

 

Åsnenområdets lägerplatser finns markerade på Länsstyrelsens ”Karta över Åsnenområdet” som finns att köpa hos turistinformationerna i Åsnenområdet samt hos flera av företagen runt sjön.

 

Husbil

Om du färdas med husbil, bör övernattning ske på områdets campingplatser för att inte slita på naturen. Lägg märke till att det inte är tillåtet att övernatta på nationalparkens parkeringsplatser.

 

Använd inte drönare

Vi avråder bestämt från att använda drönare i Åsnenområdet. Risken är uppenbar att du stör sjöns känsliga fågelliv. Inom nationalparken får du inte starta och landa med drönare. I övrigt gäller speciella regler, se Transportstyrelsen.

Fågelskyddsområden och tillträdesförbud

Åsnen har många fågelskyddsområden och partier med tillträdesförbud i naturreservat och nationalpark. Tydliga skyltar och bojar markerar vad som gäller. Gult innebär att det är förbjudet att beträda området. Gult och rött att det även är förbjudet att vistas i vattnet i dess närhet. Samtliga fågelskyddsområden och tillträdesförbud finns markerade på Länsstyrelsens ”Karta över Åsnenområdet”.

 

Uppträd även med respekt och omdöme mot Åsnens djurliv utanför fågelskyddsområden. Några minuter på fel plats riskerar att förstöra häckningen för storlom, fiskgjuse eller andra känsliga arter. Lämna alltid platser där häckande fåglar varnar och protesterar inför din närvaro. Om du paddlar kanot, håll dig främst till Värendsleden om du är osäker på Åsnens vatten. Var uppmärksam på fåglar så du inte stör några häckningar ifall du går iland eller stannar en stund för att fiska.

Åsnentillsynen

Åsnentillsynens naturbevakare patrullerar sjön med båt för att bevaka Åsnens naturvärden samt hjälpa besökare, informera om gällande föreskrifter och kontrollera fiskekort. Naturbevakarna finns främst på plats under sommarperioden och tillsynsmännen är tillgängliga på telefonnummer 070-202 22 51.