Dalgångsstugan

Backstugan är av typen dalgångstuga och mycket väl bevarad. 1859 flyttade Håkan Sunesson med hustru och tre barn till Örmo, sedermera Konga. Sunesson hade fått anställning på Örmo järnbruk. Han hade ingenstans att bo med sin familj men löste bostadsfrågan genom att bygga en backstuga. Att ”gräva sig ner i en backe”, bygga en backstuga, var ofta den fattiges enda utväg för att skaffa bostad. Backstugan var billig och den höll den värsta vinterkylan borta. Med ett par starka armar att gräva med, några timmerstockar att bygga med, en dörr och ett fönster och bostadsfrågan var löst. Golvet var trampat jordgolv.

Information

E-post: Egon Johansson

Karta