Ebbön Snickeri

Info om det som tillverkas på Ebbön Snickeri
Triss-bord
”Trissa” kallas en skiva utsågad på tvären ur en trädstam. Dessa skivor blir var och en unika och kan användas till bordsskivor, sänggavlar mm. Alla trissor har en historia att berätta: Om man vet när trädet fälldes kan man räkna årsringarna bakåt och få reda på exakt när trädet började växa, ibland kan man se avsågade grenar som sedan blivit inväxta (övervallade) i trädet. De kalla vintrarna i början av 40-talet kan ses på flera olika trissor; träden växte mycket lite under dessa år. Eftersom några av dessa stora träd växt i trädgårdar finns det ibland spikar i dem, de visar sig som mörkblå områden i trissan. Under torkprocessen får dock alla trissor en torkspricka som går in till kärnan av trädet. Denna spricka kan vara dekorativ, eller så kan man fylla igen den.

Tvilling-bord
Tvilling kallas två sågade plank från samma stock som sedan läggs ut bredvid varandra och limmas ihop. Man får då en symmetrisk skiva som kallas tvilling.

Fakta om virket som används till mina möbler
Inget utav dessa stora träd som används till mina möbler har sågats ner för ändamålet att bli möbler. Ofta står träden nära bebyggelse och när de blir för stora är man orolig att de ska blåsa ner över byggnader och orsaka skada. Därför fälls de under kontrollerade former. Jag har också arbetat med träd som blåst ner i Stormen Gudrun, Dött av almsjuka, eller dött av andra orsaker. Så virket är en restprodukt som få vill ta tillvara på.

Information

Adress: Södra Ebbön 2, 342 53 Lönashult

Telefon: +46073-5070422

E-post: ebbonsnickeri@hotmail.com

Webbsida: http://ebbon.se

Karta