Fiske i Åbodasjön

Följande arter finns i sjön.
Gädda, abborre och mört.

Fiskekort köper du hos:
Lars-Olov Karlsson, Bredahorva: 070 577 90 71
Emma Arvidsson: 070 397 12 69
Olof Andersson, Åboda: 0472-79041

Information

Karta