Fiske i Åsnen

Åsnen har en rik fiskfauna. Följande 14 fiskarter har påträffats i sjön.
Mört, sarv, abborre, siklöja, braxen, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, gärs och sik.
Fiskekort köper du på iFiske. (Externa länkar)
För kontaktuppgifter och mer info gå in på hemsidan. (Webbsida)

Information

Karta