Fiske i Fiskestadsjön/Kroksjön

Fiskekort
– ICA nära väckelsång

Fiskarter
Gädda (även grov), abborre, sutare,
braxen, mört, sarv, löja

Redskap
Kastspö, mete, pimpel, angel,
trolling (max 4 spö)

Ramp
I Fiskestad (Fiskestadsjön)

Övrigt
Fiske kan ske från brygga i Fiskestad.
Kroksjön har begränsad tillgänglighet för fiske.

Information

Karta