Fiske i Hagsvarten

Följande arter finns i sjön. Gädda, abborre, sutare, mört, braxen och ål.

Fiskekort kan köpas av:

Roy Nyberg: 0470-756047
Åke Gunnarsson: 0470-756042

Information

Karta