Fiske i Hultasjön

Fiskekort

Fiskarter
Gädda, abborre, braxen, mört, sutare, björkna, och ål. OBS! Minimimått för gädda är 40 cm.

Fiskemetoder och redskap
Kast, mete, pimpel, angel

Båtuthyrning
Roland Winquist 070-860 55 78

Information

Karta