Fiske i Hyllen

Fiskekort
– Tommy Carlsson, telefon 070-4938681, Uvanäs 4

Fiskarter
Gädda, abborre, braxen, mört och sutare.

Fiskemetoder och redskap
Mete, drag och angel.
Trolling (max 2 spön/pers)

Information

Karta