Fiske i Krokfjorden

Krokfjorden, Sandsjön, Vikholmen, Älften, Tinkeltum

Fiskekort
– Carlssons Trävaru AB, Bro
– Korrö Vandrarhem
– www.ifiske.se

Fiskarter
Gädda, abborre, gör, öring, braxen (även grov), mört, sutare
samt gös och öring – Minimimått 40 cm för att ta upp!

Redskap
Spinn, fluga, mete, angel, pimpel

Båtuthyrning i Ronnebyån:
Korrö Vandrarhem

Övrigt
Gös och öring endast 1/3 – 30/9. Djupkarta finns till försäljning. Fiske kan ske från strand/brygga. Brygga för rullstolsburna i Korrö