Fiske i Linnerydsjön & Rolsmosjön

Fiskekort
– Handlarn i Linneryd
– Linneryds Camping

Fiskarter
Gädda, abborre, braxen, sutare, mört

Redskap
Spinn, mete, pimpel

Båtuthyrning
Linneryds Camping, sommartid

Information

Karta