Fiske i Tjurken och Kalven

Fiskekort köps i huvudsak på ifiske.se, se länken här bredvid.

Fiskarter
Mört, Abborre, gädda, sutare och braxen.

Fiskeredskap
Spinn, mete, drag, pimpel

Information

Karta