Fiskekort: Åsnen

Fiskekort till sjön Åsnen kan b.la köpas hos Växjö Turistbyrå, Kalvsviks lanthandel, Tingsryds turistbyrå, Getnö Gård, Torne Camping samt Huseby turistbyrå.

Åsnen är ett Fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på hela 740 km. Den är även en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Pris:
Årskort skötselområde 600:-, kommuninvånare 500:-
Årskort hela sjön 700:-, kommuninvånare 600:-
Månadskort 400:-
Veckokort 300:-
Dagkort 100:-

Minimimått på fisk
Gös 45 cm – 70 cm
Ål 70 cm
Gädda 50 cm -80 cm
Öring 40 cm

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter: mört, sarv, abborre, siklöja, brax, sutare, gädda, nors, björkna, sandkrypare, gös, benlöja, bärs och sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Besök gärna för information http://www.asnensfvo.se/fiske/fiskeregler/

Information

Adress: Kronobergsgatan 7, 352 33 VÄXJÖ

Telefon: +46(0)470-73 32 80

E-post: turism@vaxjo-co.se

Webbsida: http://www.asnensfvo.se/fiske/fiskeregler/

Karta