Inglinge hög

Inglinge hög är ett gravfält från järnåldern som ligger i Ingelstad, cirka 20 km söder om Växjö. Omkring 130 fornlämningar finns i området. Detta anses också vara Sydsmålands äldsta tingsplats. Här finns fem gravhögar, två skeppssättningar och över hundra runda, ovala och rektangulära stensättningar. I de enstaka gravar som blivit utgrävda har fynden bestått av vikingatida spännbucklor och ett svärd från bronsåldern. Den största gravhögen är 37 meter i diameter och 6 meter hög, på dess topp finns en rest sten och ett gravklot med vackra ornament i svag relief.

Information

Adress: Inglinge hög, 360 44 Ingelstad

Telefon: +46(0)470-73 32 80

E-post: turism@vaxjo-co.se

Webbsida: http://www.fornguiden.se/download/inglinge_hog.pdf

Karta