Jönsonska smedjan i Kalvsvik

I byarna fanns förr många små smedjor. Man ägnade sig mycket åt reparationer åt traktens bönder och man skodde också böndernas hästar. På senare år ägnade man sig också åt mopeder.

Smedjan ägs idag av Kalvsvik hembygdsförening som också har restaurerat den.

Information

Adress: Smedjan i Kalvsvik, 355 96 Kalvsvik

Telefon: +46(0)470-75 34 02, 070-542 65 10

E-post: kerstin.e.l.hakansson@gmail.com

Webbsida: http://www.bygdeband.se/plats/2461925/sverige/kronobergs-lan/vaxjo/kalvsvik/frannafalle-rote/smedjan/

Karta