Knapelid

Denna väg har en gång använts som ridstig till tingsplatsen i Ryd, belägen mellan Linneryd och Nöbbele. Området här har en gång tillhört Linneryds by, men efter en process kom äganderätten att tillhöra Ulfsåkraholm i Växjö Kommun. Mellan sjöarna Rottnen och den trolska Tomtsjön finns en c:a 100 meter lång kanal, grävd på 1880-talet. Den möjlig gjorde ångbåtstrafik mellan sjöarna och då åkte man hästskjuts till bryggan vid Tomtsjön och sedan med tåg från Hovmantorp till staden, som var Wexiö. Ångbåtstrafiken varade i 43 år. Bron över kanalen kallas Trollabryggan och det går en vacker strövstig runt den 900 meter långa sjön utmed dess branta stränder.

Information

Adress: Knapelid, 360 47 Värends Nöbbele

Webbsida: https://www.naturkartan.se/sv/kronobergs-lan/knapelid?guide_id=64

Karta