Kronobergshed

Från tiden som övningsfält finns en minnessten längs med väg 126 och svänger man in mot skolan finns exemplar av dåtidens lägerhyddor som användes av officerare och soldater. Informationstavlor om Kronobergshed historia går att läsa vid minnesstenen och lägerhyddorna. Idag används heden av den lokala golfklubben, som segelflygsfält och för andra fritidsaktiviteter.

Information

Karta