Meteoritkratern Mien

– Meteoritnedslaget har påverkat ett område med ca 9 km i diameter
– Kratern är ringformig och djupt eroderad
– Kraterns ålder är ca 90 miljoner år
– Kratern bildades på mindre än 30 sekunder
– Djupet från omgivande terräng är ca 90 m
– Den centrala upphöjningen har en diameter på ca 1.5 km och höjer sig ca 45 m
– Kratern består av smält och magnetiskt starkt påverkad berggrund som når ned till ca 150 m djup.

Vill du veta mer? Följ den externa länken för att läsa geofysiker Herbert Henkels text om Mien.

Information

Karta