Motorns dag på Lunnabacken

Hembygdsföreningens tändkulemotor körs. Den driver kross och sorteringsverk, och vi kör flera gamla motorer spånhyvel.

Information

Karta