Naturreservat Hensjönäset

Sjöarna sänktes för att vinna land på 1800-talet. Då frilades ett strandplan med cirka 10-30 meters bredd utanför en markant strandvall, bildad av ispressning, frostskjutning och vågsvall. På landvinningsmarken finns idag gott om buskar, till exempel sälg, vide och brakved samt yngre klibbal och björk. I strandkanten står en del gamla tallar.

Se gärna bilden för en översikt på vandringsstigar.