Naturreservat Korrö

Naturreservatet Korrö ansluter till byn på Ronnebyåns västra strand. Isälvsavlagringar bildar vackra terrängformer både norr och söder om hantverksbyn. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker. Närmast byn ligger åkrar och slåtterängar; längre bort betesmarker och slutligen skog.
Arbetet med ängen börjar redan tidigt på våren medan sipporna ännu blommar i backarna. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli – augusti. På de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst.

Genom reservatet löper flera stigar. Längs dessa finns skyltar uppsatta som berättar om naturen på Korrö. Alldeles intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen. Där kan besökande äta sin matsäck och söka skydd vid dåligt väder. Korrö presenteras även mera utförligt i en separat folder.

Information

Adress: Korrö Hantverksby, 360 24 Linneryd

E-post: info@korro.se

Webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack/naturreservat/korro.html

Karta