Naturreservat Ljuva Mon

Bärris och kruståtel dominerar fältskiktet. Det är typiska växter på magra skogsmarker. Linnéa förekommer fläckvis i reservatet. I strandområdena utbreder sig mattor av kråkris, i exponerade lägen förekommer mjölon, en art som också växer i mattor och starkt påminner om lingon. Bären är osmakliga, men mjölon har varit en viktig färgväxt som ger en starkt gul färg.
Djurlivet i området är inte invententerat, men namnet antyder att det åtminstone förr fanns uv, som förmodligen häckade i branterna.
Skogen sköts för att det cirka 80 hektar stora skogsområdet långsiktigt skall behålla sin nuvarande karaktär. Området gränsar till Linneryds samhälle och den kommunala badplatsen. Här finns många strövstigar.

I den västra delen av området finns även en gravsten som är en förmodad dackegrav. Enligt gammal hävd vilar här stoftet av en odalman, som stupat i kampen mot Gustaf Wasa och hans fogdar.

Se bilden för en översikt på vandringsstig.