Nöjda Svens stuga i Kalvsvik

Nöjda Svens stuga är en backstuga med tre stenväggar och en trävägg. Stugan är möblerad. En skogsstig leder fram till stugan. Sven Nöjds stuga, eller som den i dagligt tal kallades ”Nöjda Svennens stuga”, tillhörde Kråketorp Södregård. Stugan var bygges av sten under senare delen av 1800-talet.

Det var den enklaste bostad som man kan tänka sig. Den var gjord med tre väggar av kullersten och den fjärde väggen av trä. I denna satt två små fönster och en dörr. Taket var täckt med sjövass. Inredningen bestod av en järnkamin vid ena gaveln, och möbleringen utgjordes av av en säng, ett bord, ett litet skåp och ett par pallar. Utanför stugan fanns en s.k. ”klocka” av ved upplagd och på en flat sten fanns en stor järngryta.

En gång kom kyrkoherde August Hjelmgren till Sven på besök. När han böjde sig och gick in genom den låga dörren tillsporde han Sven. ”Är Sven Nöjd här?” Därmed åsyftade han både Svens tillnamn och de primitiva förhållanden, under vilka han levde. Sven satt i sin säng och svarade genast övertygande: ”Jaha, dä’ är jag.”

Sven Nöjd var född den 1 jan 1849 i backstugan Hultet, även kallad Ölvehult, under Boavred 1:2, och dog den 12 jan 1923.
Stugan blev öde 1920, då Nöjd flyttade till ålderdomshemmet. I slutet på 1970-talet stod endast ruinen av de tre stenväggarna kvar. Hembygdsföreningen har åtagit sig att underhålla stugan och genomförde en stor renovering som slutade i en nyinvigning den 7 september 1980. På senare år, i början av 1990-talet, har en ny mindre renovering av vasstaket utförts. Varje sommar besöks stugan av många turister både från Sverige och utlandet.

Information

Adress: Nöjda Svens stuga, 355 96 Kalvsvik

Telefon: +46(0)470-75 34 02, (0)70-542 65 10

E-post: kerstin.e.l.hakansson@gmail.com

Webbsida: https://nya.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/page/4925

Karta