Södra Sandsjö Hembygdsgård

Hembygdsgården är belägen i Dångebo bara ett kort stycke från väg 120 väster om Tingsryd. Mångårdsbyggnaden är uppförd 1818 och inrymmer skolmuséum, textil, gjutjärn från Örmo bruk m.m. Föreningens lantbruksmuseum finns i ladugården med vagnar, redskap och lantbruksmaskiner.

Information

Adress: Erland Oséens väg 1, Dångebo, 362 93 Tingsryd

Telefon: +46070-2107151

E-post: sodrasandsjohf@hotmail.com:

Webbsida: http://www.sodrasandsjohf.se/

Karta