Stenfors

Järnbruket vid forsarna i Bräkneån, strax nedanför utloppet ur sjön Tiken växte fram i slutet av 1600-talet. Fram till början av 1900-talet hyste området kring Stenfors flera olika bruk och kvarnverksamheter. Idag är Stenfors bruk ett övergivet industrilandskap vid Bräkneån. Här kan du runt på kulturstigen och se ett stort antal ruiner från brukets olika verksamheter, både smedjor, andra verkstäder och förrådsbyggnader.

Information

Adress: Stenfors, Tingsryd

Karta