Åsnen och Green Destinations

Destination Åsnen har samarbetat med den internationella organisationen Green Destinations sedan 2019. Green Destinations är ackrediterade av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som är ett globalt råd som initierades av FN. De upprättar och förvaltar internationella standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer. På ett övergripande destinationsplan har Åsnen belönats med Gold Award för hållbart arbete på olika plan. Åsnen finns även presenterad på Good Travel Guide, en sajt som presenterar och inspirerar resande till platser som aktivt arbetar med hållbarhet runt om i världen.