Tillgänglighet

I Åsnens nationalpark har flera av miljöerna gjorts tillgängliga och möjligheterna till starka upplevelser är därmed frikostiga. Alla besökare ska kunna uppleva nationalparken på ett eller annat sätt. Strövstigar med god tillgänglighet i nationalparkern är markerade gult. Från nationalparksentrén i Sunnabron, med tillgänglig brygga och väderbyggnader, leder den gula stigen som är plan och bred mot Bjurkärr. Från rastplatsen i Bjurkärr börjar sedan ett annat plant promenadstråk mot halvöns värdefullaste ädellövskog. Utefter stigen Skogsslingan har en utsiktsplats med ramp byggts för att komma närmre vattnet med t ex rullstolar och barnvagnar. Även vid nationalparksentrén Trollberget finns tillgänglighetsanpassade strövstigar samt tillgänglig brygga och väderbyggnad.  Förutom vid entréerna finns det också rastplatser och sittplatser i Bjurkärr, samt utmed flera av stigarna.

 

Parkeringen i huvudentré Sunnabron rymmer ca 40 personbilar och två bussar. Det finns även handikappsparkering samt cykelparkering. Vid parkeringen hittar du också informationsplats, toaletter och sophantering. 

Vid parkeringen i Bjurkärr finns, utöver ett 15-tal parkeringsplatser för personbilar, också handikapparkering, bussparkering, cykelparkering, toaletter, varav en med skötbord, sophantering, grillplatser och väderbyggnad.

Parkeringen vid entré Trollberget har plats för ca 20 personbilar och två bussar. Handikapparkering för två minibussar finns närmre informationsplatsen och sjön. Här finns också toaletter, varav en med skötbord, och sophantering. Cykelparkering, väderbyggnad, brygga och grillplatser finns intill informationsplatsen utefter Banvallsleden.

 

Flera andra platser i Åsnenområdet är också besöksvänliga för personer med barnvagnar och barnsulkys eller personer med funktionsnedsättning. Nedan följer några tips:

 

  • Den nedre vägen vid naturreservatet Husebymadens parkering till fågeltornet är bred och plan, och fågeltornet erbjuder en fin utsikt över våtmarken.
  • Naturreservatet Torne bokskog kan upplevas från Banvallsleden som är bred och plan.
  • Vid naturreservatet Agnäs leder en plan och lättgången skogsväg genom området.
  • Från samhället Ulvö är det enkelt att följa Banvallsleden söderut till Ulvåsen och vidare längs den gamla järnvägsbanken mot Åsnens vackra vattenmosaik, Toftåsahalvön och Toftåsa myr som ingår i Åsnens nationalpark.
  • Ängsfruktodlingarna vid Tåget norr om Törnabygd kan besökas med rullstol.