Kultur i Åsnen

Den småländska ”urkraften” – strävsamheten och klurigheten – finns i extra stor dos runt Åsnen. Här har människor alltid utgått från det genuina och äkta och vi har alltid haft förmågan att göra något med de förutsättningar som naturen gett oss, från sjömalm till odlingsförhållanden. Den tar sig uttryck på andra sätt också, i form av ett rikt och levande kulturliv och starka kulturhistoriska värden. Här kan du upptäcka järnbruk med anor från 1600-talet, medeltida borgruiner och fornlämningar som härstammar från vikingatiden. Men också unika fruktodlingar och ett starkt immateriellt kulturarv i form av berättelser och skrönor.