Om oss

Om Destination Åsnen

Åsnenområdet är fantastiskt på många sätt – här finns Smålands tredje största sjö, en nationalpark, fler än 10 naturreservat, en unik insjöskärgård med över 1000 öar, fruktträdsodlingar, starka kulturhistoriska värden… Listan kan göras lång och det är alla de här sakerna tillsammans som gör området unikt.

 

Utvecklingsarbetet i Åsnenområdet har pågått under flera år för att stärka Åsnen som en attraktiv destination i Småland, Sverige, Europa, och för att bredda och stärka näringslivet samt bidra till högre livskvalitet för boende i området. Allt inleddes med en förstudie av Åsnenområdet 2010, och sedan dess har olika projekt drivits med fokus på företagens och destinationens utveckling. Det senaste projektet var ett Leaderprojekt 2016–2019. Sedan 2020 bedrivs utvecklingen i Åsnenområdet via Destination Småland, med särskild finansiering från de tre Åsnenkommunerna (Alvesta, Tingsryd & Växjö). Åsnens nationalpark är huvudattraktionen som utvecklingen baseras på. Därför genomsyras all affärs- och produktutveckling med hänsyn till naturen. Produkter, anpassade för en global marknad, ska utvecklas varsamt.

 

För frågor gällande det senaste projektet eller utvecklingsarbetet i Åsnen, se www.destinationasnen.se eller kontakta oss via mail.

 

För turistiska frågor, kontakta en turistinformation eller InfoPoint.

 

 

Webbsidan har finansierats med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.