Åsnens nationalpark

Välkommen till Åsnens nationalpark – Sveriges nyaste nationalpark. När det gäller natur finns ingen tyngre kvalitetsstämpel än nationalparker och här upplever du värdefulla och unika naturtyper på riktigt nära håll. Åsnens nationalpark har något för alla.

Om nationalparken

Åsnen är vildmark, vatten, öar och tystnad. Ett ostört naturparadis med en insjöskärgård med mer än 1000 öar och 700km kustlinje. Åsnens nationalpark, som bildades 2018 och därmed blev Sveriges 30:e nationalpark består till 75% av vatten. Nationalparken har mycket platt terräng med många stora sten- och blockfält. Här kan du läsa mer om nationalparkens geologi.

 

Åsnens nationalpark har två entréer – Trollberget i väst och huvudentrén Sunnabron i norr. Entréerna är som portar till nationalparken med sköna rastplatser i harmonisk design. Här finns också parkering, informationsskyltar, eldplatser, sopsortering och toaletter.

 

Mosaiken av olika naturtyper i Åsnens nationalpark bjuder på en storslagen korsbefruktning av nordligt och sydligt. Gamla ädellövskogar med sällsynta mossor, lavar och svampar varvas med tajgans barrskogar, lingonris och myrmark. Många av miljöerna är hem åt fåglar, växter och insekter som blivit ovanliga eller försvunnit på andra håll när landskapet förändrats. Kanske kan du skymta en havsörn eller fiskgjuse, eller hör du storlommens stämningsfulla rop över sjön. Älg, utter och lodjur finns här också. I Åsnens nationalpark bjuds du på mäktiga upplevelser, oavsett om du är en äkta outdoor-entusiast, barnfamilj eller bara vill ut i naturen.

 

Vandra i Åsnens nationalpark

Ett av de bästa sätten att upptäcka naturen i Åsnenområdet är till fots. I nationalparken har flera av miljöerna gjorts tillgängliga och det finns ett flertal färgmarkerade strövstigar att välja bland för att uppleva mångfalden i området. Här hittar du en översikt för stigarna i nationalparken.

 

Vid nationalparksentréerna finns fina rastplatser med trädäck vid vattnet och eldplatser. Du får bara elda på anvisade eldplatser med egen eller upplagd ved. Friluftskök får användas i hela området – men tänk på brandfaran och om det råder särskilda eldningsförbud, samt var rädd om mark och miljö.

 

Trollberget

Vid nationalparksentré Trollberget finns den gulmarkerade slingan Trollsvansen (0,3 km) som är anpassad för exempelvis rullstolar och barnvagnar. Strax efter parkeringen följer Trollbergets klyfta där sägner påstår att trollen firade jul. Här kan barnen släppa lös fantasin och se om de kan hitta ingången till trollens skattkammare som sägs finnas någonstans i berget… Vid Trollberget finns också den blåmarkerade och lätt kuperade Utsiktsslingan, och den orangemarkerade Skoggslingan (2,2 km).

 

Sunnabron

Nationalparkens huvudentré finns vid Sunnabron intill sundet mot Åsnens största ö, Sirkön. Här spänner bokskogen upp ett skimrande lövtak och du kan välja att gå den gulmarkerade Östra Torpaslingan (0,3 km) eller Västra Torpaslingan (0,9 km, också gulmarkerad) – eller kombinera dem och lägg till promenadslingan i naturreservatet Hunshult för en längre vandring. Västra Torpaslingan leder dig till Bjurkärr som tillhör Sveriges värdefullaste ädellövskogar, där du kan vandra den tillgänglighetsanpassade Bokslingan (1,7 km) eller den smalare och stenigare stigen Strandslingan (2,6 km). Vid Famntaget, där en bok omfamnar en tall, finns ett skönt trädäck som bjuder in till vila med utsikt mot Åsnens öar och vatten.

Övernatta

Vill du övernatta i nationalparken gäller en fin lägerplats intill Åsnens strand vid Trollberget, i övrigt är övernattnings-möjligheterna starkt begränsade.

 

Följ den blåmarkerade Utsiktsslingan norrut från nationalparksparkeringen och du når snart lägerplatsen som förutom vindskydd också rymmer rastplats med toalett, eldstad och möjligheter att resa tält. Utrymmet är begränsat och tänkt för individuella besökare som gästar nationalparken eller färdas längs cykelleden Banvallsleden eller kanotleden Värendsleden.

 

I nationalparkens närmsta omgivning finns flera välordnade campingplatser som erbjuder naturnära camping.

 

Campingar i Åsnenområdet

Med cykel i nationalparken

Ta cykeln till Åsnens nationalpark! Det flacka landskapet i Åsnen passar utmärkt för cykling och bjuder på fantastiska naturupplevelser. Leden, som går genom nationalparkens västra del, går längs den gamla nedlagda järnvägen och är en del av cykellederna Åsnen Runt och Banvallsleden som till stora delar är helt bilfria.

 

Du passerar de små stationssamhällena längs sjöns västra sida och får många vackra utblickar över sjön. Vid rastplatserna i nationalparken finns cykelställ för den som vill parkera cykeln och promenera på vandringsstigarna. För smidig cykeluthyrning och cykelpaket i Åsnenområdet, se RentBike.

 

Paddling i övärlden

Kajaken glider ljudlöst genom vattnet i västra Åsnens insjöskärgård. Plötsligt når du en annorlunda värld som i mångt och mycket är dold från land. Här står naturen för det självklara: Tystnad och en riktigt mörk natthimmel fri från ljusföroreningar.

 

För att nå nationalparkens övärld krävs att du är beredd på lite strapatser. Här gäller vildmark och obebodda öar utan bekvämligheter som bidrar till fantastiska naturupplevelser. Tänk på att sjön ofta skiftar karaktär. Det är rekommenderat att alltid ha med sig ”Karta över Åsnenområdet” som säljs på olika platser i Åsnen. Observera att övärldens fågelliv är mycket känsligt. Under perioden 1 april – 31 juli råder tillträdesförbud på norra delarna av Bergön för att skydda häckande fåglar. Detsamma gäller på norra delarna av Södra Aspö samt på flera andra av Åsnens öar. Fågelskyddsområden är tydligt markerade med bojar och skyltar samt på ”Karta över Åsnenområdet”.

 

Hitta mer information