Mycket på liten yta

Åsnenområdets natur är som ett mikrokosmos av Sverige. Nästan allt finns här: stora klarvattenytor varvat med ädellövskog och barrskog, slättbygd och småskaligt kulturlandskap, men också myrar, höjder och vassbälten. Egentligen saknas bara hav. Något som Åsnen kompenserar genom en unik insjöskärgård med tusentals öar och holmar. Områdets värld av vatten och skogar sträcker sig milsvitt och det finns massor att upptäcka.

Natur