Besök i nationalparken

Precis som överallt i naturen bör ditt besök i nationalparken andas varsamhet och respekt!

Allemansvett och regler i Åsnens nationalpark

Övernatta

Övernattningsmöjligheterna är starkt begränsade i nationalparken. Utsiktens övernattningsplats nära entré Trollberget är den enda plats där det året runt är tillåtet att övernatta. Lägerplatsen ligger längs cykelleden Banvallsleden, 5-10 minuters promenad från nationalparksentrén. Här väntar vindskydd och toalett liksom möjlighet att slå upp tält. Utrymmet är mycket begränsat och tänkt för individuella besökare som gästar nationalparken eller färdas längs cykelleden Banvallsleden eller kanotleden Värendsleden. Därför är det enbart tillåtet att övernatta en natt på lägerplatsen och endast under tiderna 18.00-10.00.

 

Under perioden 15 september-30 april finns det även möjligheter att övernatta i tält i zon B i nationalparken, bortsett från Bjurkärr. På nationalparkens hemsida finns karta och mer information gällande vilka områden som ingår i zon B. Även här gäller enbart en övernattning under tiderna 18.00-10.00.

 

Matlagning och eldplatser

I nationalparken får du bara elda på anvisade eldplatser med egen eller upplagd ved. Friluftskök/stormkök får användas i hela området, men tänk på brandfaran och se till så du inte skadar mark och miljö. Vid nationalparkesentréerna i Sunnabron och Trollberget, samt vid rastplatsen i Bjurkärr och Utsiktens övernattningsplats finns tillgänglig ved vid eldstäderna.

 

Plocka eller inte?

Du får inte skada eller ta levande eller döda växter, mossor, lavar och träd. Men du får plocka bär och matsvamp för eget behov, förutom på Bjurkärrshalvön där det inte är tillåtet.

 

Motortrafik

Du får bara köra motordrivet fordon på allmän väg. Enda undantaget gäller eldrivna rullstolar och liknande hjälpmedel. I nationalparken finns flera strövstigar som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

 

Båttrafik

På sjön gäller särskilda regler. För motorbåt gäller 5 knops maxfart utanför farlederna. För båttrafik i farlederna se hemsidan för Sveriges nationalparker. Det är inte tillåtet att ankra eller förtöja husbåt. Vattenskoter är förbjudet i nationalparken.

 

Drönare

Du får inte starta  eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande i nationalparken.

 

Häst

Du får bara rida på allmän väg.

 

Cykel

Du får cykla – men ta hänsyn till andra besökare och naturen. Cykelparkeringar finns vid nationalparksentréerna. 

 

Hund

Hundar är välkomna i nationalparken, men ska alltid vara kopplade. Regeln gäller även andra husdjur.

 

Fågelskydd och tillträdesförbud

Vissa områden har ett särskilt starkt skydd för att fåglar ska kunna häcka ostört och föda upp sina ungar i lugn och ro. Under perioden 1 april-31 juli är det därför förbjudet att vistas i nationalparkens områden med tillträdesförbud. Dessa finns väl markerade på nationalparkens kartor och skyltar i området det gäller.

 

Fiske

Fiske är tillåtet i nationalparken men giltigt fiskekort krävs. Fiskekort finns att köpa via iFiske.