Vandring i Åsnens nationalpark

I nationalparken har flera vandringsstigar anpassats och gjorts i ordning med färgmarkeringar.

 
 
Entré Sunnabron & Bjurkärr

Här finns flera stigar av olika längd som också går att kombinera för en längre tur. Ledkarta finns på informationsskyltar och i foldrar på plats i nationalparken. Östra Torpaslingan på 0,9 km förbinder Sunnabron med Bjurkärr. Parkera bilen vid Sunnabrons parkering och promenera utmed stranden där du kan njuta av fantastiska vyer över Åsnen samtidigt som du omges av vacker lövskog.

 

I Bjurkärr kan du sedan välja Bokslingan på 1,7 km, eller den lite stenigare Strandslingan på 2,6 km. Dessa leder tar dig rakt in i hjärtat av den gamla bokskogen med ett rikt växt- och djurliv. Bokslingan är markerad gul och anpassad för rullstol och barnvagn. Vid Bjurkärrs parkeringsplats finns en trevlig rastplats i en glänta med vindskydd och grillar. Utmed leden finns det en plats som kallas Famntaget, där en bok omfamnar en tall och där det även finns ett trädäck mot vattnet. Strandslingan gör det mest kompletta varvet runt halvöns ädellövskogar men är också bitvis ojämn och smal. Stigen löper delvis i kanten av Bjurkärrs yttersta näs som är fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 april-31 juli. Då får man ta en väg förbi fågelskyddet.

 

Entré Trollberget

Trollberget har också flera olika stigar. Några håller fortfarande på att skyltas, men de flesta har färgmarkering. Stigen Trollsvansen på 0,3 km med gul skyltning leder mellan parkeringsplatsen och entré Trollberget. Stigen rundar det sägenomspunna Trollberget med sin grotta och är anpassad för rullstol och barnvagn men bitvis med viss lutning. Ledkarta finns på informationsskyltar och i foldrar på plats i nationalparken. 

 

Orangemarkerade Skogsslingan på 2,2 km går genom flera olika skogstyper och är smal, bitvis stenig och går delvis på spångar genom torvmark. Längs slingan passerar man också en udde där det finns en liten strandstrand där man kan bada. Innan du når tillbaka till startpunkten väntar också möjligheter att vila ut på ett sjönära trädäck intill nationalparksentrén.

 

Toftåsa myr

Toftåsa myr är den sydligaste delen i själva nationalparken och naturen här skiljer sig väsentligt från Sunnabron och Trollberget. Myrmark och tallskogar ger en betydligt nordligare känsla! Södra slingan är 1,4 km och man kan starta den från parkeringsplatsen vid Svartsjön. När man kommer ut på cykelleden Banvallsleden följer man den en kort bit norrut och då når man den Norra slingan som är 1,6 km. Båda stigarna är markerade och går utmed stigar, ibland på spänger. Har det regnat mycket rekommenderas vattentäta skor.

 

Bergön

Bergön nås endast med båt eller kajak, och är en av de större öarna som ingår i nationalparken. På södra delen av ön är det möjligt att gå iland vid en liten brygga och strax ser du den gamla gården som var bebodd till ungefär mitten av 1800-talet. Här finns en smal stig, 1,6 km som tar dig ut i en urskogsartad blandskog med lite kuperad terräng. Norra delen av ön omfattas av Fågelskydd och har tillträdesförbud 1 april – 31/7.

Läs mer om Åsnens Nationalpark!

Här hittar du all info inför ett besök i Sveriges nyaste nationalpark! Klicka dig vidare på länken för tips på paddling, cykling och var du kan övernatta. 

Upplev Åsnens nationalpark