Arla-Kon i Väckelsång

Mjölkcentralen hade flera olika symboler som skyddsmärke, t.ex. flickan och kon, men i mitten av 1940-talet fick Mjölkcentralens dåvarande reklamman Karl Thunberg idén att renodla varumärket till en träkossa. Uppdraget att utforma den gick till en reklamtecknare som hette Sten Calding, det var efter hans riktlinjer som Väckelsång kom in i bilden. En mjölkbedömmare vid namn Tage Axelsson blev kontaktman mellan Mjölkcentralen och fabriken Lek i Trä i Väckelsång som hade startats av tre bröder. Där tillverkades kossan i serier om 5000 åt gången, den kunde köpas för tre kronor på mejerierna.

1975 blev Mjölkcentralen sammanslagen med övriga mejerier och fick namnet Arla. I fabriken finns idag ingen tillverkning, men ligger bara 150 meter ifrån kon, öster om väg 27.

Kossan har rönt stor uppmärksamhet bland vägfarande, hon ser väldigt trygg ut där hon står.

Information

Adress: Väckelsång, 362 40 Väckelsång

Karta