Banvallsleden

“Från Västerhav till Östersjö” – en cykelled som sträcker sig ca 25 mil från Halmstad till Karlshamn.
Naturskön tur som till största delen går på nerlagda järnvägsbankar. Ett flertal gamla stationsmiljöer passeras.

Information

Karta