Eremit camping

Det finns bad och tältmöjligheter, dock ingen sandbotten, och en enkel roddbåt för eventuellt fiske. Fiska ej direkt i anslutning till badområdet. Fiskekort kan köpas digitalt se länk.

Längst ut på udden finns grillplats med fri ved och enkla bänkar och bord. Veden hittar ni i en röd bod ute på udden. Färskvatten kan hämtas på fastigheten Hunna Södregård 3. Längre in vid kanalen finns ett fåtal båtplatser så personer kan passera platsen i båt.

Normalstort ekipage kan använda vägen ner till sjön som är gräsbevuxen och stensatt. Uddens bärighet varierar med vattennivån i Åsnen och kan ha försämrad bärighet längst ut under tidig vår men det går att parkera tyngre ekipage en bit in. Ekipage kan lättast parkeras ungefär 50 m inåt udden.

3 km till Ströbergs lanthandel i byn Torne. 11km till Trollberget som är en av entréerna till Åsnens vackra nationalpark. Cykelvägen som kallas Banvallsleden ligger i direkt anslutning till platsen. Den leder till Torne och vidare till Trollberget och slutar i Karlshamn. Ca. 4 km på till Grimslöv där bensinmack och ICA-affär finns.

Information

Adress: Hunna Strand, 342 54 Grimslöv

Webbsida: https://www.eremit.app/sv/areas/hunna-strand

Karta