Fiske i Arasjöarna/Östra Ramsjön

Fiskekort
– Hätteboda Vildmarkscamping

Arter
Gädda, mört, abborre, braxen och sutare.

Fiskemetoder
Mete och spinn.

Båtramp
Grusad nedfart för isättning av båt i Övre Arasjön

Övrigt
Minimimått: gädda 50 cm.
På Arasjön och Östra Rammsjön lämpar sig fisket bäst från båt.

Information

Karta