Fiske i Åsnen

Här finns gädda, abborre, gös, ål, sik, braxen, sutare, mört och lake.
Minimimått för fångad fisk är: gös 45 cm, gädda 50 cm och ål 65 cm

Fiskekort kan köpas av:
Ströbergs lanthandel i Torne: 0470-7540 08
Torne Camping, Torne: 0470-754120
Allan Karlsson, Hulevik: 0470-7560 78
Rune Andersson, Kittegård: 0470-7541 25
Huseby turistbyrå: 0470-7520 97
Mårten Karlsson, Odensjö: 0470-7520 85
Kjell Petersson, Skäggalösa: 0470-752124

För båt- och kanotuthyrning kontakta:
Torne Camping 0470-754120

I Åsnen gäller specifika fiskeregler – ta reda på dessa vid köp av fiskekort!

Information

Karta