Fiske i Hönshyltefjorden

Hönshyltefjordens område sträcker sig utanför Ryd från Blidingsholm i norr till Fridafors i söder. Här finns bl.a. barnvänliga fiskeställen från land och bryggor samt möjlighet att hyra båt. Fiskekortet är gemensamt med många småsjöar i området, klicka på länken nedan för kartöversikt.

Fiskekort
– Bengtssons Järnhandel Ryd (har för närvarande begränsade öppettider, ring 0459-800 11)
– ICA Nära Ryd (har en djupkarta som man får fota av)
– Norraryds Camping
– www.ifiske.se (följ länken nedan)

Fiskarter
Gädda, abborre, björkna, gös, Braxen, Lake, sarv, sutare, gärs och ål.

Fiskeredskap
Mete, spinn, pilk, angel (10 st). Trolling

Båtuthyrning
Bengtssons Järnhandel 0459-800 11 (ring för öppettider)
Norraryds Camping 070-54 50849

Ramp
Finns i Ryd samt i den södra delen av sjön.

OBS! Varning för Sjögull
Sjögull är en främmande vattenväxt som har en stor förmåga att snabbt sprida
sig och därmed utgör ett hot. Genom att bilda kolonier som täcker stora delar av
vattenytan kan sjögull konkurrera ut naturligt förekommande vattenväxter. Detta ger förändrade livsmiljöer i vattnet som i sin tur påverkar djurlivet negativt. Även fåglar vid sjön påverkas genom att deras möjlighet att hitta föda försämras. Sjögull förändrar vattnets kvalitet genom att mängden organiskt material ökar, vilket i sin tur resulterar i minskade syrehalter och en ökad frigörelse av näringsämnen ut i vattnet. Även friluftsliv påverkas negativt genom att täta mattor av sjögull breder
ut sig och förhindrar bad, fiske och båttrafik. I sjön Åsnen och Mörrumsån pågår bekämpning av sjögull.
Sjögull har sitt ursprung i Centraleuropa och Asien och planterades avsiktligt in
som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet. Därifrån har den spritt sig till våra sjöar och vattendrag. Blomman har 5 fransiga gula kronflikar och blommar under juli till augusti. Bladen är rundade och upp till 10 cm stora med vågad kant och ofta rödprickig undersida.