Fiske i Kålsjön, Getnö - Lake Åsnen Resort

Fiskekort
– endast på Getnö – Lake Åsnen Resort

Typ av fiske
Ädelfiske, Regnbågsforell (put-n-take) Max 2 regnbågsforeller per dag och kort. Endast fiske från Getnös båtar.
Gräskarp och spegelkarp (catch-n-release). Information i receptionen på Getnö.

Redskap
Spinn, fluga, mete

Båtuthyrning
Getnö – Lake Åsnen Resort (2 båtar)

Övrigt
Reception, fiskeshop, fiskeguider,
naturskola, Gårdsbutik, Lantcafé,
Sommarbistro m förbokning, pub

Information

Telefon: +46(0)477-240 11

E-post: info@getnogard.se

Webbsida: http://getnogard.se

Karta