Järnvägsbroarna över Mörrumsån

Broarna är uppförda i en för sin tid typisk fackverkskonstruktion i stål. Järnvägsbroarna är klassade som kulturhistoriskt minnesmärke.

Information

Adress: blidingsholm, 360 10 Ryd

Karta