Jordens Axel i Ugglekull

På en bokskogsklädd höjd i Ugglekull står en rest sten. Den registrerades som fornminne redan vid den första fornminnesinventeringen i våra trakter. Vid senare inventeringar har Riksantikvarieämbetet kommit fram till att den är en del i en delvis raserad domarring.

Traditionen kring Jordens Axel säger att detta är axeln som vår planet kretsar kring.

Hur viktigt det är att Jordens väg i himlarymderna ej rubbas för att klimat och årstider ej ska komma ur led förstod även våra förfäder. Därför smordes Jordens Axel varje nyår med öl.

För att hålla traditionen levande görs så även i vår tid.

Information

Adress: Ugglekull, 360 13 Urshult

Karta