Lunnabacken

Lunnabacken är en gammal hednisk kultplats som genom tiderna blivit en samlingspunkt för boende i socknen men även för besökare av bygden. I hembygdsgårdens byggnader från 1700-talet försöker man att skildra livet som det var förr. Här finns bl.a. en mangårdsbyggnad, visthus, smedja och ladugård att beskåda.

På sommaren arrangeras här ett flertal evenemang så som konserter, hantverksdagar och sommarfester.

Information

Adress: Lunnabacken, 360 13 Urshult

Webbsida: http://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-gamla-urshult/

Karta