Mäster Påvels Hytta

Hyttan utgjordes av en ugn och sannorlikt fyra deglar. Råmaterialet bestod av sjösand från orten och diverse kemikalier. Det man tillverkade var bl a flaskor, fönsterglas, dricksglas och glättstenar (ett slags föregångare till strykjärn). Glashyttan har blivit arkeologiskt utgrävd två gånger 1932 och 1973 och fynd av glasskärvor gjordes. Under 1630-talet flyttades hyttan till Midingsbråte vid sjön Mien.

Information

Adress: Trestenshult, 360 10 Ryd

Webbsida: https://glashytta.rydinfo.com/

Karta