Naturreservat Lunnabacken

Den södra delen av Åsnen har under många år varit ett område för äppelodling. Här är idag ett varierat och vackert landskap med en mosaik av ängar och fruktodlingar . Lunnabackens naturreservat består bl.a. av en slåtteräng omgiven av sluttningar med ekar, samt en bokskog i sluttningen ner mot Åsnen.

Kompletta listor över regler återfinns på skyltar vid reservatet.
Klicka på bilder för att se en översikt på vandringsstigen.

Information

Karta