Naturreservat Taglamyren

Söderifrån skjuter en moränrygg ut i myren. På denna ligger gården Tagelkärr med omgivande odlingsmark. Dvärgbjörk, Strängstarr, Myrlilja, Sileshår och Klockljung växer på myren. Taglamyren är värdefull för fågellivet. Ljungpipare häckar och orrspelet bubblar under tidiga vårmorgnar.

Det är lätt att nå reservatet från väg 23 mellan Gottåsa och Eneryda. Vid Tagelkärr finns från reservatets parkeringsplats en stig till ett fågeltorn, varifrån man har utsikt över myrens västra del.