Predikstolen i Trehörna

Vattenkällan har också knutits till Asatrons Urdarbrunn, från vilken Urshult påstås ha fått sitt namn. Källan helgades av Sankt Sigfrid och hör till den flora av sigfridskällor, som det berättas om.

Information

Adress: Trehörna, 360 13 Urshult

Karta