Sydostleden

Sydostleden håller en internationellt hög standard i klass med de etablerade cykellederna ute i Europa. Sydostleden är ca 85% bilfri och ca 80% på asfalt. Från sommaren 2016 finns en ledbeskrivning med karta att köpa på svenska, tyska och engelska som underlättar färden. Ett digitalt planingsverktyg finns också så att man i lugn och ro kan planera övernattningar, stopp och aktiviteter utmed Sydostleden.

Cykelleden är skyltad i båda riktningarna med en 2:a, vilket är Sydostledens nationella cykelledsnummer. Nummer 1 blev klar 2015 och är Kattegattleden som går mellan Göteborg och Helsingborg. För mer info kontakta din närmaste turistbyrå utmed leden.

Information

Webbsida: www.sydostleden.se

Karta