Härligt rent vatten

Sverige är känt för sitt rena vatten! Här behöver du inte vara orolig för att dricka kranvatten. Vi har till och med tävlingar om vilken kommun som har det godaste kranvattnet, där välkända vinprovare bedömer!

Välj kranvatten istället för buteljerat vatten!

Det finns många skäl att välja kranvatten istället för buteljerat vatten! Här hittar du några:

Miljön: Att välja kranvatten är att göra miljön en stor tjänst eftersom kranvattnet alltid är lokalproducerat och distribueras i ledningar vilket är väldigt energisnålt. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast. Flaskvatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg. Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Priset: Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. 

Utsläpp förknippade med flaskvatten: Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Färskt: Du kan alltid vara säker på att kranvattnet är färskt. När det gäller flaskvatten däremot kan det både ha transporterats länge och blivit stående i affären under lång tid innan du konsumerar det.

Kvalitet:Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverket krav. Det finns även buteljerat vatten på marknaden som innehåller så höga halter av exempelvis fluor och/ eller natrium att de överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer.

Källa: Svenska vatten

Kontrollerat dricksvatten

Vatten som är klassat som godkänt dricksvatten genomgår löpande tester för att säkerställa kvalitén. Detta gäller både företag som serverar vatten från det kommunala systemet eller från egen brunn. Vill du ta del av tester på det kommunala dricksvattnet hittar du det här:

Tingsryds kommun

Växjö kommun 

Alvesta kommun

 

Underbara bad i Åsnen

Åsnen är en härlig sjö för bad och vattenlek! Prover tas kontinuerligt på olika platser runt sjön och du kan ta del av aktuella resultat och detaljerad information här:

Västra Åsnen  Klicka på badplatserna: Sjöby badplats, Torne, Hulevik eller Ulvö.

Södra Åsnen   Klicka på badplatserna: Norrayd Ryd, Rävabacken Urshult, Ursöbadet (östra Åsnen),  Kärrrasand eller Mårdslyckesand (sjön Tiken som ligger nära).

Norra Åsnen  Klicka på badplatserna: Åsnen Jät eller Åsnen Kalvsvik.

Vid långvarig värme kan det förekomma algbildningar, om det inträffar är det oftast i slutet av sommaren. Då ska man undvika att svälja vattnet vid bad, barn och hundar avråds då från att bada. Detta är övergående och noterar du något som ser ut att flyta på ytan så kolla gärna med din värd samt på länkarna ovan som även ger information om detta. Oftast är det något helt annat och ofarligt.

Konjaksvatten

På 1930-talet kallade tyska limnologer sydsvenska sjöar med bruntonade humösa vatten lite skämtsamt för konjakssjöar. Även idag lever Åsnen upp till den beskrivningen då vattnet är ganska brunt och siktdjupet begränsat. Därför kan man lätt tro att Åsnen är förorenad och olämplig för bad och fiske, men så är inte fallet! Åsnens konjaksfärgade vatten beror på att organiskt material med hög halt av humusämnen, som inte är giftiga eller förorenade, når sjön via vattendrag som passerat myr- och skogsmarker. Åsnen är alltså utmärkt för både bad och fiske och är rent, trots att det har en brun nyans!

Rena ditt eget vatten på naturäventyret

Ska man ut på vandring eller t.ex. paddlingstur kan det vara skönt att slippa att bära med sig vatten, dels är det tungt och dels tar det plats som man kanske behöver till annat. Vi vill tipsa om att man istället har med sig en egen vattenrenare/vattenfilter och använder vatten från sjöar eller bäckar i naturen, som man renar innan man dricker det. Det finns många olika märken och varianter på marknaden. Här är några förslag:

KatadynBefree Flaska med Filter

Lifestraw Universal

MRS Trailshot Microfilter